Subcapcalera_Mobilicat
 • Imprimeix

TLN Mobilicat

Pràctiques per un temps mínim de 2 mesos a qualsevol país de la Unió Europea en empreses que necessiten personal format en les especialitats d'aquest programa.

TLN Mobilicat és un programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus realitzant períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membre de la Unió Europea.

Les persones que vulguin participar han de complir els requisits següents:

 • Tenir entre 18 i 30 anys d'edat.
 • Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació. 
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • Tenir estudis d'especialització de grau mitjà o superior abandonats prematurament o acabats.
 • Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l'àmbit de l'especialitat.

Fase de preparació i capacitació, que inclou:

 1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. 
  En acabar la formació, s'expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.
 2. Preparació intercultural, prèvia a l'experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d'acolliment.
 3. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l'itinerari professional de cada participant. 

Fase de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea, que inclou:

 1. Una experiència laboral pràctica no remunerada d'aprenentatge personal i professional, en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea. Durada de les estades entre 8 i 20 setmanes.
 2. Acompanyament en el procés d'orientació i actuacions d'informació sobre les expectatives del mercat laboral.
 3. Suport d'un tutor/a durant l'estada de pràctiques i durant els dos mesos posteriors per potenciar les capacitats dels participants de forma personalitzada. 

El Programa cobreix les següents depeses:

 • El viatge transnacional.
 • L'allotjament i manutenció diària durant l'estada a l'estranger.
 • Assegurança.

Entitats TLN Mobilicat a prop teu