Subcapcalera Singulars
  • Imprimeix

Projectes singulars

Formació especialitzada per a treballar en sectors laborals concrets, suport a l’emprenedoria o mobilitat internacional.

L’objectiu dels projectes singulars és reforçar les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació, mitjançant: mesures de suport a l’activació; mesures de millora de l’ocupabilitat; mesures de foment de l’emprenedoria; mesures de suport a la contractació.

Persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació.

1. Mesures de suport a l’activació: accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.

2. Mesures de millora de l’ocupabilitat: formació, especialment en idiomes i TIC; pràctiques no laborals en empreses; impuls de la formació professional dual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge; formació per obtenir certificats de professionalitat; programes mixtos d'ocupació i formació; programes de mobilitat per millorar les competències professionals.

3. Mesures de foment de l’emprenedoria: ajuts a l'auto-ocupació; assessorament per a l'auto-ocupació i la creació d'empreses; formació per l'emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora; mesures per afavorir l'auto-ocupació i l'emprenedoria col·lectiva en el marc de l'economia social.

4. Mesures de suport a la contractació: ajuts a l'ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos; foment de l'ocupació per a les persones joves investigadores; foment de l'economia social.

 

Coneix el projecte Apps Factory

Té com a principal objectiu el descobriment de joves talents per acompanyar-los en la seva inserció en l'àmbit de les aplicacions APPs

Ells són un exemple. Ara és el teu torn!