• Imprimeix

El SOC acorda obrir convocatòria de subvencions per a la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil per al 2017

La Xarxa d'Impulsors dóna suport a la difusió i accessibilitat de les accions de la Garantia Juvenil

24/03/2017 12:03
El SOC acorda obrir convocatòria de subvencions per a la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil per al 2017

Joves coneixent la Garantia Juvenil a l'estand conjunt del SOC i Barcelona Activa a la fira d'ocupació JOB'17

La direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha informat al Consell de Direcció del SOC de la resolució per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil a Catalunya.

La Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil dóna suport, arreu del territori, a la difusió i accessibilitat de les accions dels programes d'aquesta iniciativa europea d'ocupació.

La convocatòria està pendent de ser publicada al DOGC. Les seves bases reguladores són les que preveu l'Ordre EMO/381/2014.

Podran participar en aquesta convocatòria les administracions locals de Catalunya previstes en l'ordre i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya.

Seran actuacions subvencionables en aquesta convocatòria els contractes de treball de les persones tècniques impulsores, d'un any de durada a jornada completa, i, si escau, la pròrroga del contracte efectuat en la convocatòria 2016 de la mateixa durada, així com les despeses indirectes derivades de l'execució de les actuacions, i les funcions següents, adreçades a joves majors de 16 anys i menors de 30 que compleixin els requisits per a ser beneficiaris de la Garantia Juvenil:

  • Difusió, entre la població jove, de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil, i derivació als recursos més adients envers la situació de la persona jove.
  • Seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d'ocupació o en els programes específics que s'articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
  • Assistència per a l'accés i el registre al fitxer de la Garantia Juvenil a les persones joves que ho necessitin. Respectant els principis de foment de la igualtat entre dones i homes, igualtat d'oportunitats i no discriminació i el principi de desenvolupament sostenible.

Podran participar en aquesta convocatòria entitats locals i organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya