• Imprimeix

Millora dels requisits d'inscripció a la Garantia Juvenil: n'hi haurà prou amb no haver treballat ni estudiat el dia anterior

N'hi haurà prou amb no haver treballat ni estudiat el dia anterior

27/12/2016 11:12
Millora dels requisits d'inscripció a la Garantia Juvenil: n'hi haurà prou amb no haver treballat ni estudiat el dia anterior

A partir d'avui, les persones més grans de 16 anys i més joves de 30 poden inscriure's a la Garantia Juvenil l'endemà de trobar-se en situació d'atur i quan faci també un dia que no estudien.

Fins ara, els requisits d'inscripció indicaven que calia haver estat 30 dies sense haver treballat i 90 sense rebre accions formatives o educatives de més de 40 hores mensuals.

Els nous requisits, doncs, són els següents:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

Prop de 20.000 persones joves inscrites a la Garantia Juvenil han trobat una feina Catalunya i estan donades d'alta a la Seguretat Social. Fins ara, més de 60.000 persones joves s'han inscrit al programa, de les quals més de 38.500 han participat en alguna actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La directora del SOC, Mercè Garau, ja havia insistit que les persones joves beneficiàries "podrien ser més si el govern espanyol hagués rectificat els criteris que restringeixen l'accés" a les persones que han treballat o s'han format.

Les novetats de la norma van ser aprovades en el Consell de Ministres divendres passat, i publicades al BOE l'endemà, el 24 de desembre de 2016.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del SOC.

El Consell de Direcció del SOC i la Generalitat feia mesos que demanaven al Govern espanyol eliminar obstacles i flexibilitzar requisits d'inscripció al programa de Garantia Juvenil