Àrea d'empreses
  • Imprimeix

Àrea d'empreses

Les empreses són conscients que l'atur juvenil és un problema estructural, que comporta conseqüències greus per a la situació present i futura de les persones joves i que, tard o d'hora, es convertirà en un fre per al desenvolupament de l'economia.

La Unió Europea, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha posat en marxa la Garantia Juvenil, una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, que inclou un conjunt d'actuacions i mesures enfocades a estimular la contractació i l'autoocupació de joves en situació de vulnerabilitat educativa, formativa o laboral.

 

Aquelles empreses i entitats amb centre de treball a Catalunya que contracten joves inscrits a la Garantia Juvenil, o participen en programes promoguts per entitats col·laboradores d'aquesta iniciativa europea, poden obtenir subvencions i bonificacions que, en tot cas, seran acumulables i compatibles amb altres plans i ajuts del SOC.

Els incentius, tant per a empreses com per a emprenedors i treballadors autònoms, que es detallen en aquest apartat, consisteixen en un seguit d'actuacions i mesures enfocades a incentivar la contractació, reduint les cotitzacions socials d'empresa fins a un 100% i oferint subvencions mensuals equivalents al Salari Mínim Interprofessional.

Suport a les empreses

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través de l'Àrea de Serveis a l'Empresa, ofereix una interlocució única i personalitzada per informar les empreses sobre la Garantia Juvenil, així com de la resta d'ajuts a la contractació i a les accions formatives.

Tant si es vol acollir un jove en pràctiques com si se'l vol contractar, la Generalitat de Catalunya posa a disposició de les empreses un conjunt d'ajuts i incentius destinats a afavorir la incorporació del jove, així com finançar la formació necessària per desenvolupar les tasques del lloc de treball.