• Imprimeix

Una oficina virtual per facilitar el retorn dels joves que han emigrat per motius laborals

Inclou una xarxa entre professionals catalans i empreses, i un pla d'aterratge per a projectes d'emprenedoria

27/10/2017 09:10
Una oficina virtual per facilitar el retorn dels joves que han emigrat per motius laborals

Entre les principals eines que el Govern posarà en marxa després de l'estiu per fomentar el retorn dels joves que ja han emigrat hi ha la creació de l'Oficina Virtual del Retorn, una eina per tal d'oferir assessorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves a l'exterior que ho desitgin.

La nova oficina estarà allotjada al Portal Móncat, que és l'actual eina informativa de l'administració catalana de suport integral a la mobilitat.

En l'àmbit laboral, les mesures del Govern passen per l'establiment d'un procés de mediació que posi d'acord l'oferta laboral d'empreses catalanes amb els professionals joves que són a l'exterior.

Per això s'identificaran els perfils d'aquests professionals que vulguin retornar a Catalunya i es treballarà per visibilitzar-los de cara a les empreses catalanes a través del portal Feina Activa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

En la mateixa línia de facilitar els contactes entre joves i empreses catalanes es crearà una plataforma de suport al retorn vinculada a la xarxa social Linkedin.

Per a joves emprenedors, el Govern ha anunciat un pla d'aterratge a Catalunya vinculat a la Xarxa Emprèn dirigit a joves que actualment són a l'estranger i que vulguin posar en marxa projectes d'emprenedoria.

A més, s'estudiarà l'obertura de línies de subvenció adreçades a persones residents a l'estranger per sufragar costos de desplaçament associats a les entrevistes de feina que facin a Catalunya, i unes altres línies de subvenció per a entitats que ofereixin programes de foment del retorn i de suport a la inserció laboral dels joves retornats.

El Govern també farà una campanya de sensibilització entre els agents econòmics i socials per posar en valor les competències transversals que els joves han adquirit gràcies a la seva estada internacional.

Així mateix, crearà un espai de treball conjunt amb aquests agents per tal de definir un model estàndard de reconeixement de competències adquirides. A més, es facilitarà l'acreditació de competències lingüístiques i l'accés als sistemes oficials de certificació d'idiomes.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies centra bona part dels esforços a instruments d'arrelament ocupacional que previnguin de l'emigració no volguda. En aquest àmbit, destaquen els programes ocupacionals dirigits a joves, com la Garantia Juvenil, iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del SOC, que ha beneficiat fins ara un total de 70.844 joves.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, conjuntament amb la directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó, i la Secretària General del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, ha presentat aquest matí el recull de mesures que ha dissenyat el Govern de la Generalitat per promoure el retorn dels joves catalans que han emigrat de Catalunya per motius laborals. A la presentació també hi ha participat la responsable de programes internacionals del SOC, Esther Estany, i el representant de la Secretaria de Migracions i Ciutadania, Carles Macián.

La nova oficina estarà allotjada al Portal Móncat, que és l'actual eina informativa de l'administració catalana de suport integral a la mobilitat