• Imprimeix

El programa Noves Oportunitats per a Joves, un model d’èxit

Finalitzada la darrera edició, 861 joves han continuat formant-se i 263 han aconseguit una inserció laboral superior als 6 mesos

26/03/2018 10:03
NovesOportunitats

El programa Noves Oportunitats neix des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de recuperar les ganes d’aprendre dels milers de joves que, per motius diversos, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, són invisibles per a les empreses.

Partint d’aquesta base s’ha creat un model per fer sentir als joves que l’èxit no està renyit amb equivocar-se, i que continuar endavant no està renyit amb caure.

En aquesta línia, el programa Noves Oportunitats parteix dels següents criteris:

- Itineraris flexibles a mig i llarg termini adaptats als requeriments de cada jove.

- Itineraris vinculats a l’entorn productiu, amb un ampli ventall d’opcions professionals i amb una orientació inicial que els ajuda a conèixer les ocupacions abans de triar-les.

- Itineraris que incorporen tant formació professionalitzadora com de competències bàsiques i transversals.

- Acompanyament intensiu i proper al llarg de tot l’itinerari, fins i tot en els primers mesos d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu.

Per portar a terme aquest model amb garanties d’èxit, des del SOC s’han obert 8 Centres de Noves Oportunitats que han permès construir un programa complert, conjuntament amb 2.875 joves a tot Catalunya.

Així mateix, s’ha creat un equip ferm, honest i col·laboratiu que ha treballat amb l’únic objectiu d’impulsar el futur professional d’aquests joves.

En aquest treball en xarxa, per primer cop, s’hi han integrat també professionals de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) o de serveis socials , i així el programa ha arribat també a la població més vulnerable.

L’edició 2015-2017 de Noves Oportunitats ha arribat al col·lectiu diana pel que ha estat dissenyat el programa: una població majoritàriament masculina, d’entre 16 i 18 anys, que no ha finalitzat l’ESO i bona part amb una alta vulnerabilitat social.

Tots els joves han assistit a accions formatives de desenvolupament de competències bàsiques i transversals, i més d’un 70% han també fet formació tecnicoprofessional.

Part de l’èxit del programa prové del fet que els joves han pogut escollir entre alternatives formatives de diferents famílies professionals. Així, hi ha qui ha combinat un certificat de professionalitat amb les proves d’accés al grau mitjà o el graduat d’estudis secundaris amb una formació tècnica a mida.

A més, la flexibilitat del programa ha permès treballar-hi també altres esferes de la vida: el lleure, la salut i les relacions interpersonals, per exemple. El format flexible de contractació ha fet a més compatibles els seus itineraris formatius amb moments d’inactivitat sense que perdessin la relació amb els respectius tutors.

Les entitats, a més, han potenciat la vinculació territorial i comunitària tant del projecte com d’aquests joves. Així, més de 500 empreses productives i més de 400 entitats socials i municipals han participat en els projectes professionals d’aquests nois i noies, tant en l’orientació com en la formació.

El resultat final és que 861 joves han continuat formant-se després de passar per Noves Oportunitats i 263 han aconseguit una inserció laboral superior als 6 mesos.

Avaluada l’execució del programa, es referma la utilitat del model i des del SOC s’aprofitarà l’experiència adquirida per organitzar la nova edició del programa Noves Oportunitats que arrencarà en breu.  

 

La 2a edició del programa Noves Oportunitats 2018-2020 arrencarà en breu