• Imprimeix

Oberta la convocatòria del nou Programa referent d’ocupació juvenil

El període de presentació de sol·licituds és del 8 al 17 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

07/12/2018 12:12
Programa referent d'ocupació juvenil

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou aquest nou programa, en el marc de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, mitjançant unes unitats especialitzades en ocupació juvenil.

A través del treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen des d’aquestes unitats, es pretén oferir els recursos  més convenients en funció de les casuístiques personals i/o social de cadascú, vetllant perquè tots els i les joves puguin continuar el seu procés formatiu o inserir-se al mercat laboral.

En aquesta línia, es duran a terme les accions següents:

  • Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament a les persones joves.
  • Actuacions desenvolupades amb professionals de centres educatius, i/o d'altres subjectes sociolaborals, com entitats formatives, serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació de les persones joves d'un territori.

Els ajuntaments i Consells comarcals de Catalunya són les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvenció i, mitjançant la contractació de personal tècnic referent, configuraran les unitats especialitzades d’ocupació juvenil.

El SOC subvenciona la contractació d’aquestes unitats especialitzades d’ocupació juvenil, durant un període 12 mesos a temps complet.

Les persones destinatàries del Programa referent d’ocupació juvenil són els i les joves d’entre 16 i 29 anys i específicament aquells amb especials vulnerabilitats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

L'objectiu principal és facilitar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.