• Imprimeix

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil

El termini per sol·licitar la subvenció és del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2017

26/09/2017 12:09
Garantia Juvenil per a joves titulats

S’obre la convocatòria de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació. 

L’ajut va dirigit a joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit temporal que va de l'1 de setembre de 2016 fins al 10 d'octubre de 2017.

 

Per poder-hi optar cal, doncs, els següents requisits:

  • Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d'alta com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l'alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l'alta d'inici de l'activitat que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Haver iniciat l'activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici d'activitat la que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
  • No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquest ajut.
  • No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre.

Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació