• Imprimeix

2015

Ajuts, subvencions, convenis i contractacions per al desenvolupament dels programes de la Garantia Juvenil impulsats l'any 2015:

 • Xarxa d'Impulsors

  El SOC amplia i reforça l'equip de personal tècnic que forma part de la xarxa d'impulsors de la Garantia Juvenil distribuïda arreu de Catalunya

 • Joves per l'Ocupació

  Programa adreçat a persones de 16 a 25 anys (menors de 30 en cas de persones amb grau de discapacitat superior al 33%), amb baixa qualificació i/o dèficits formatius

 • Fem ocupació per a joves

  El SOC mitjançant el programa Fem ocupació per a joves promou la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves d'entre 18 i 29 anys

 • Espais de recerca de feina

  Tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar la persona demandant d'ocupació per a un rellançament a la vida activa i professional

 • Programes Integrals

  L'objectiu dels Programes Integrals és afavorir la inserció laboral i/o la continuïtat formativa o retorn al sistema educatiu de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil

 • Projectes Singulars

  Els Projectes Singulars de la Garantia Juvenil inclouen iniciatives de formació i orientació, d'emprenedoria, de mobilitat internacional o de contractació per a ocupacions concretes

 • Noves Oportunitats

  Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el SOC com organisme intermedi del Programa Operatiu de l'FSE a Catalunya 2014-2020 i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020, i el Departament d'Ensenyament com a beneficiari d'aquest en relació amb les accions dels programes de formació i inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria per al curs acadèmic 2015 -2016

 • TLN Mobilicat

  Serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural als participants, com a elements previs i preparatoris per a l'adquisició d'experiència laboral pràctica en un país de la Unió Europea. Un cop superada la fase de preparació i la capacitació es realitza un període de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea

 • Conveni amb el CIRE

  Conveni específic de col·laboració entre el SOC i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)  en el marc del Programa d'Ocupació Juvenil 2014-2020

 • Conveni per a la gestió de pràctiques professionals

  Conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del SOC i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2016 i l'establiment de les bases de col·laboració dins del marc del Programa de Garantia Juvenil

 • Emprenedoria

  L'objectiu és promoure l'emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

 • Treball autònom i economia social i cooperativa

  Afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa