• Imprimeix

2016

Ajuts, subvencions, convenis i contractacions per al desenvolupament dels programes de la Garantia Juvenil impulsats l'any 2016:

 • Xarxa d'Impulsors

  El SOC amplia i reforça l'equip de personal tècnic que forma part de la xarxa d'impulsors de la Garantia Juvenil distribuïda arreu de Catalunya

 • Joves per l'Ocupació

  Programa adreçat a persones de 16 a 25 anys (menors de 30 en cas de persones amb grau de discapacitat superior al 33%), amb baixa qualificació i/o dèficits formatius

 • Projectes Singulars

  Els Projectes Singulars de la Garantia Juvenil inclouen iniciatives de formació i orientació, d'emprenedoria, de mobilitat internacional o de contractació per a ocupacions concretes

 • Contractació en pràctiques

  Contractes per persones joves ja titulades per treballar en ajuntaments i entitats sense ànim de lucre

 • Ajuts al transport per als programes Noves Oportunitats, Programes Integrals i Projectes Singulars

  Ajuts al transport a les entitats que han estat beneficiàries dels programes Noves Oportunitats, Programes Integrals i Projectes Singulars i que han finançat amb fons propis les despeses de mobilitat de les persones joves

 • Conveni per a la gestió de pràctiques professionals

  Conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del SOC i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2016 i l'establiment de les bases de col·laboració dins del marc del Programa de Garantia Juvenil

 • Conveni amb el CIRE 2016

  Conveni específic de col·laboració entre el SOC i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)  en el marc del Programa d'Ocupació Juvenil 2014-2020

 • Contractes en empreses tecnològiques

  El SOC i set empreses tecnològiques treballen conjuntament per formar i contractar joves en les especialitats professionals amb més demanda del sector