• Imprimeix

Per a joves que necessiten formació i experiència professional

Ajuts, subvencions, convenis i contractacions per al desenvolupament dels programes de la Garantia Juvenil per a joves que necessiten formació i experiència professional:

 • Ajuts al transport per als programes Singulars, Integrals i Noves Oportunitats

  Ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels programes de Noves Oportunitats, Programes Integrals i Projectes Singulars i que han finançat, mitjançant fons propis, les despeses de mobilitat dels joves vinculades a aquestes actuacions.

 • Contractació en pràctiques

  Per millorar l'ocupabilitat de les persones joves amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

 • Noves Oportunitats

  Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el SOC com organisme intermedi del Programa Operatiu de l'FSE a Catalunya 2014-2020 i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020, i el Departament d'Ensenyament com a beneficiari d'aquest en relació amb les accions dels programes de formació i inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria per al curs acadèmic 2015 -2016

 • Joves per l'Ocupació

  Programa adreçat a persones de 16 a 25 anys (menors de 30 en cas de persones amb grau de discapacitat superior al 33%), amb baixa qualificació i/o dèficits formatius

 • Projectes Singulars

  Els Projectes Singulars de la Garantia Juvenil inclouen iniciatives de formació i orientació, d'emprenedoria, de mobilitat internacional o de contractació per a ocupacions concretes

 • Contractes en empreses tecnològiques

  El SOC i set empreses tecnològiques treballen conjuntament per formar i contractar joves en les especialitats professionals amb més demanda del sector