Què t'oferim
  • Imprimeix

Programes Integrals

 

Els Programes Integrals de la Garantia Juvenil t'ajuden a definir el teu futur professional.

Amb un itinerari a mida de les teves necessitats, inclouen formació especialitzada i col·laboracions amb empreses perquè puguis adquirir experiència professional i/o reprendre els estudis.

Consulta quines opcions tens a prop:

 

Alt Camp

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

Alt Empordà

Quadrat_gencat Posa't a punt

Es fa un acompanyament adaptat a les necessitats i individualitats de les persones participants. El programa compta amb empreses i entitats col·laboradores disposades a ajudar a persones joves empordaneses, ja sigui per rebre-les a la seva empresa en pràctiques, en visites informatives de coneixment del territori o per inserir-les laboralment.

Es tracta d'una invitació a aquestes persones a treballar per un millor coneixement d'un mateix, de les pròpies preferències, les habilitats, les competències, de cara al seu futur professional i/o retorn al món educatiu.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

Alt Penedès

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

Anoia

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

Bages

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Decideix

Adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, que han abandonat prematurament l'escolarització, havent assolit, o no, el graduat en ESO, i que no segueixen una formació reglada ni disposen d'experiència laboral consolidada; també qui ha abandonat els estudis post-obligatoris de formació professional, o que havent-los acabat no troba feina.

S'ofereix una formació professionalitzadora a mida, amb la realització de pràctiques no laborals a les empreses, per tal de facilitar la integració de les persones participants al mercat de treball, així com accions d'orientació i suport enfocades al retorn al sistema educatiu o a la continuïtat formativa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Oportunitats

Mitjançant espais de pràctiques de qualitat, aquest projecte pretén afavorir el desenvolupament personal i la integració social i laboral de persones joves. Se'ls ofereix acompanyament, formació i una primera experiència laboral.

El programa inclou també suport en el procés de buscar la feina, trobar-la i poder-la mantenir i millorar.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

Baix Camp

Quadrat_gencat Decideix

Adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, que han abandonat prematurament l'escolarització, havent assolit, o no, el graduat en ESO, i que no segueixen una formació reglada ni disposen d'experiència laboral consolidada; també qui ha abandonat els estudis post-obligatoris de formació professional, o que havent-los acabat no troba feina.

S'ofereix una formació professionalitzadora a mida, amb la realització de pràctiques no laborals a les empreses, per tal de facilitar la integració de les persones participants al mercat de treball, així com accions d'orientació i suport enfocades al retorn al sistema educatiu o a la continuïtat formativa.

Més informació.

Baix Ebre

Quadrat_gencat En busca d'un ofici

Formació bàsica per a noies joves del col·lectiu gitano perquè puguin desenvolupar-se a nivell formatiu i laboral en un futur. La formació és amb certificat de professionalitat d'auxiliar de perruqueria.

Es pretén afavorir la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu de persones que actualment no tenen cap tipus de formació i que, per tant, els és molt complicat trobar una feina de qualitat.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Som joves

Es tracta de posar a l'abast de les persones joves participants tot allò que els pugui ser d'utilitat per assolir un futur laboral satisfactori o un retorn al sistema educatiu amb garanties d'èxit.

El programa es dirigeix a joves menors de 24 anys, que no han finalitzat amb èxit l'ESO (o que, d'haver-ho fet, no han continuat formant-se) i amb un trajectòria professional poc consolidada.

Inclou tutories, càpsules formatives, formacions a mida i/o formacions en funció de l'oferta del territori, i accions d'acompanyament i avaluació. L'objectiu és que la persona jove sigui part activa en la definició del seu projecte de futur professional.

Més informació.

Baix Empordà

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

Baix Llobregat

Quadrat_gencat AMBROS (Activa't, Mou-te, Busca, Reacciona, Ocupa't, Surt)

Inclou suport de manera individualitzada a la persona jove per identificar els recursos personals i competències, i formació a mida tenint en compte la demanda del mercat laboral del territori i en connexió amb les inquietuds formatives i professionals de les persones joves.

També hi ha incentius per a cada jove participant, abonats mensualment i condicionats al compliment dels requisits d'assistència, participació i aprofitament de les actuacions del projecte.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Oportunitats

Mitjançant espais de pràctiques de qualitat, aquest projecte pretén afavorir el desenvolupament personal i la integració social i laboral de persones joves. Se'ls ofereix acompanyament, formació i una primera experiència laboral.

El programa inclou també suport en el procés de buscar la feina, trobar-la i poder-la mantenir i millorar.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InJove

Formació a mida orientada a afavorir la inserció al mercat laboral, amb la possibilitat d'accedir a un contracte de 6 mesos.

Anirà acompanyada d'un acompanyament de les persones joves participants perquè adquireixin consciència i interès per continuar formant-se, mantenir el compromís i la responsabilitat i accedir a ofertes laborals.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Servei d'Atenció a Joves

Mitjançant una formació individualitzada, es pretén facilitar a les persones joves participants les eines per emancipar-se i inserir-se socialment i laboral.

Inclou acompanyament per a l'emprenedoria, l'auto-ocupació i el cooperativisme.

Més informació.

Baix Penedès

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

Barcelonès

Quadrat_gencat Activa't: construeix el teu projecte vital i professional

El projecte va destinat a joves amb discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit (en alguns casos amb d'altres discapacitats afegides), que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que tenen poca o cap formació professionalitzadora i/o poca o gens d'experiència laboral.

Ofereix formació a mida en el perfil professional d'auxiliar de cuina, pràctiques en empresa, activitats d'empoderament i participació ciutadana, i treball amb suport.

Compta amb la col·laboració d'empreses vinculades a l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH).

Més informació.

 

Quadrat_gencat Baetulo Integrals 2017

L'objectiu bàsic d'aquest programa és aconseguir que la persona jove pugui assolir competències professionals mitjançant un aprenentatge lúdic i natural, alhora que pugui aprendre a identificar i millorar les emocions que com a ésser humà tindrà en qualsevol situació de la seva vida personal i laboral.

En el projecte hi participaran empreses, col·laborant en la fase de coneixement de l'entorn productiu i en la inserció en el mercat de treball.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Re-@ctivant

L'objectiu és aconseguir la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu de les persones joves que havien abandonat els seus estudis abans d'obtenir una titulació.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Programa Talent Jove

Per a persones joves amb trastorn de salut mental, amb l'objectiu d'evitar que es puguin quedar en situació d'atur permanent.

Es realitzaran sessions individuals o en grup en funció de les necessitats de cada persona jove i tenint en compte el format que sigui més atractiu per a cada activitat. El programa inclou avaluació individualitzada, orientació, estades a empreses, elaboració i acord de full de ruta, actuacions per enfortir el paper social de la persona jove, itineraris dirigits a la inserció laboral i itineraris dirigits al retorn del sistema educatiu.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

 

Quadrat_gencat #josóctalent

Amb aquest programa, produccions teatrals fetes al territori es vinculen amb diferents especialitats professionals com fusteria, electricitat, imatge o confecció.

Les ocupacions més demandades actualment a la ciutat de Barcelona requereixen professionals amb habilitats i competències relacionades amb l'atenció al públic, àmbit que es treballarà al llarg del programa.

S'hi inclouen actuacions amb empreses: visites professionals, pràctiques no laborals, tutorització empresarial i xerrades d'informació i orientació, i s'establiran compromisos de contractació per tal de garantir la inserció laboral de les persones participants.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves en acció

Dirigit a aquelles persones que no tenen cap titulació i a aquelles que, tenint una formació assolida, no han trobat encara feina.

En aquest sentit, el programa ofereix formació per a un certificat de professionalitat de nivell 1, i formació a mida, en dues famílies professionals diferents.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves pel futur

Projecte a diverses comarques de Catalunya que pretén oferir a les persones joves un espai on trobar suport per tal de fer front, amb èxit, al procés de recerca de feina i d'incorporació al món laboral, o a l'accés al sistema educatiu formal.

Amb l'objectiu de proporcionar un servei integral d'orientació, formació i acompanyament en la inserció de qualitat, es realitzaran itineraris a mida de les necessitats de cada participant.

Més informació.

 

Quadrat_gencat #Youth4Work

S'adreça a persones joves amb trastorn mental, fent una especial incidència en la població jove amb primers episodis de psicosi que encara no ha desenvolupat processos crònics però que es troba en situació de risc.

El programa combina diferents accions d'acompanyament, informació, orientació i suport amb accions de formació i millora de l'ocupabilitat de les persones participants.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Oportunitats

Mitjançant espais de pràctiques de qualitat, aquest projecte pretén afavorir el desenvolupament personal i la integració social i laboral de persones joves. Se'ls ofereix acompanyament, formació i una primera experiència laboral.

El programa inclou també suport en el procés de buscar la feina, trobar-la i poder-la mantenir i millorar.

Més informació.

 

Quadrat_gencat I tant que pots!

S'ofereix formació pel certificat de professionalitat Dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, així com formació a mida en els àmbits d'atenció al client i digital, tenint en compte les altes probabilitats de contractació en aquests sectors. Inclou formació en xarcuteria i carnisseria i en música electrònica.

També es duran a terme tallers de recerca de feina, i es farà acompanyament i seguiment de les persones joves participants del programa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InJove

Formació a mida orientada a afavorir la inserció al mercat laboral, amb la possibilitat d'accedir a un contracte de 6 mesos.

Anirà acompanyada d'un acompanyament de les persones joves participants perquè adquireixin consciència i interès per continuar formant-se, mantenir el compromís i la responsabilitat i accedir a ofertes laborals.

Més informació.

Garraf

Quadrat_gencat Joves en acció

Es tracta de proporcionar formació especialitzada per a dos sectors professionals claus a la comarca, amb alta demanda d'ocupació: socorrisme i carnisseria/xarcuteria.

Es faran pràctiques en carnisseria/xarcuteria en entorns de venda del producte, com el mercat municipal, i pràctiques en socorrisme amb l'empresa que actualment abasta la zona de la costa del Garraf.

Més informació.

Les Garrigues

Quadrat_gencat Prepara't

Aquest projectes inclou pràctiques no laborals en empreses, sempre amb acompanyament d'un tutor, també un cop s'hagi aconseguit la inserció al mercat laboral o el retorn al sistema educatiu.

Més informació.

Gironès

Quadrat_gencat Projecte Avança

Dirigit especificament a persones joves que hagin iniciat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior, o estudis universitaris, i ho hagin abandonat abans de finalitzar, o que ja estiguin titulades i es trobin en situació d'atur.

Es farà un treball individualitzat amb cada persona que participi en el programa, analitzant les seves competències, tant en l'àmbit sociopersonal com en l'àmbit professional.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Girona Territori Integral

Es prioritzen dos col·lectius amb nivells de competències diferents: d'una banda, persones sense cap titulació o amb l'ESO adaptada i sense experiència laboral; i de l'altra, joves amb cicles formatius i estudis universitaris finalitzats i amb experiència laboral prèvia.

El programa inclou formació amb certificat de professionalitat parcial, col·laboració amb empreses amb necessitats que s'ajustin al perfil de les persones joves participants, i la derivació si s'escau cap a d'altres recursos i programes de la Garantia Juvenil.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves pel futur

Projecte a diverses comarques de Catalunya que pretén oferir a les persones joves un espai on trobar suport per tal de fer front, amb èxit, al procés de recerca de feina i d'incorporació al món laboral, o a l'accés al sistema educatiu formal.

Amb l'objectiu de proporcionar un servei integral d'orientació, formació i acompanyament en la inserció de qualitat, es realitzaran itineraris a mida de les necessitats de cada participant.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Decideix

Adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, que han abandonat prematurament l'escolarització, havent assolit, o no, el graduat en ESO, i que no segueixen una formació reglada ni disposen d'experiència laboral consolidada; també qui ha abandonat els estudis post-obligatoris de formació professional, o que havent-los acabat no troba feina.

S'ofereix una formació professionalitzadora a mida, amb la realització de pràctiques no laborals a les empreses, per tal de facilitar la integració de les persones participants al mercat de treball, així com accions d'orientació i suport enfocades al retorn al sistema educatiu o a la continuïtat formativa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Som joves

Es tracta de posar a l'abast de les persones joves participants tot allò que els pugui ser d'utilitat per assolir un futur laboral satisfactori o un retorn al sistema educatiu amb garanties d'èxit.

El programa es dirigeix a joves menors de 24 anys, que no han finalitzat amb èxit l'ESO (o que, d'haver-ho fet, no han continuat formant-se) i amb un trajectòria professional poc consolidada.

Inclou tutories, càpsules formatives, formacions a mida i/o formacions en funció de l'oferta del territori, i accions d'acompanyament i avaluació. L'objectiu és que la persona jove sigui part activa en la definició del seu projecte de futur professional.

Més informació.

Maresme

Quadrat_gencat Un pas més

Per a joves procedents de la borsa pròpia, amb nivell d'estudis de cicles formatius, batxillerat, estudis universitaris, certificat de professionalitat o ESO.

D'entrada, partint dels interessos professionals de cada jove es definirà el seu pla de treball a seguir al llarg del programa. Després, distribuïdes en grups d'interessos, les persones joves treballaran la recerca de feina amb suport d'experts, i realitzaran estades informatives a empreses del territori, que exposaran les seves realitats i necessitats i podran conèixer persones candidates.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Programa d'orientació laboral i formativa amb joves amb problemàtica derivada de salut mental

Amb aquest projecte es vol acompanyar durant tot el procés d'inserció laboral i formativa un grup de joves que pateixen trastorns mentals severs i greus. Es tracta d'oferir suport a la recerca del perfil professional i formatiu més adequat per a cadascú, amb un itinerari a mida.

Sense excloure la possibilitat de pràctiques no laborals, les persones participants podran fer visites a les empreses amb la finalitat que adquireixin coneixement del seu funcionament intern, dels llocs de treball implicats i del mercat laboral en el seu sector d'activitat.

Més informació.

 

Quadrat_gencat I tant que pots!

S'ofereix formació pel certificat de professionalitat Dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, així com formació a mida en els àmbits d'atenció al client i digital, tenint en compte les altes probabilitats de contractació en aquests sectors. Inclou formació en xarcuteria i carnisseria i en música electrònica.

També es duran a terme tallers de recerca de feina, i es farà acompanyament i seguiment de les persones joves participants del programa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves oportunitats al Maresme

Adreçat a joves amb problemes derivats de la salut mental per oferir-los continuïtat en la seva formació i/o retorn al sistema educatiu.

Hi col·laboren serveis d'ocupació, serveis socials, punts d'atenció a joves i d'altres agents socials, així com empreses del territori que oferexin pràctiques i processos de selecció de personal.

Més informació.

Montsià

Quadrat_gencat Integrals Ulldecona

S'identifiquen les virtuds i mancances de cada persona participant del projecte per poder, d'una banda, potenciar-les i, de l'altra, millorar-les.

Inclou sessions individualitzades i grupals, amb la col·laboració de personal tècnic especialitzat en sessions de recerca de feina i orientació laboral. Les persones participants també podran conèixer l'entorn productiu més proper, amb visites a empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

Osona

Quadrat_gencat Joves en Acció

Programa d'orientació i acompanyament dirigit a joves amb diagnòstic de trastorn mental. Té per objectiu implicar de forma activa la persona participant en la definició i posada en marxa d'un projecte vital propi, basat en els seus interessos i competències. El programa fomenta la inserció laboral o formativa.

Inclou sortides a la comunitat per tal que coneguin els recursos formatius i d'inserció laboral de la comarca, empreses i Centres Especials de Treball, així com associacions, entitats i altres recursos d'oci.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves amb capacitats

L'objectiu general del projecte és donar suport i acompanyament a les persones joves amb discapacitat física i/o sensorial de la comarca d'Osona que es troben en situació d'atur i/o inactivitat, perquè realitzin un procés de reflexió que els permeti redirigir la seva trajectòria cap a l'educació formal i/o professional.

A més, les persones participants tindran la possiblitat de prendre part en campanyes de sensibilitització entorn a les discapacitats físiques i/o sensorials dirigides a empreses, centres educatius i d'altres agents del territori. El fet d'aproximar aquestes persones a les empreses acaba facilitant la prospecció laboral i potenciant la contractació del col·lectiu.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Itineraris integrals d'inserció sociolaboral per a joves en situació de risc d'exclusió

Es defineix un itinerari per a cada persona jove participant en funció de les seves inquietuds i competències.

Aquest itinerari inclou un taller com a espai d'adquisició d'hàbits laborals bàsics i habilitats; una formació bàsica; orientació laboral; i pràctiques formatives a empresa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Som joves

Es tracta de posar a l'abast de les persones joves participants tot allò que els pugui ser d'utilitat per assolir un futur laboral satisfactori o un retorn al sistema educatiu amb garanties d'èxit.

El programa es dirigeix a joves menors de 24 anys, que no han finalitzat amb èxit l'ESO (o que, d'haver-ho fet, no han continuat formant-se) i amb un trajectòria professional poc consolidada.

Inclou tutories, càpsules formatives, formacions a mida i/o formacions en funció de l'oferta del territori, i accions d'acompanyament i avaluació. L'objectiu és que la persona jove sigui part activa en la definició del seu projecte de futur professional.

Més informació.

 

Pallars Jussà

Quadrat_gencat Fórmula jove per a la inserció en territori de muntanya

Ofereix suport personalitzat i a mida i formació professionalitzadora per a un sector amb futur a la comarca i que, per tant, permeti fixar-se al territori.

Al final del procés, les persones participants podran posar en pràctica els coneixements adquirits i treballats en les empreses de la zona. Hi col·laboren empreses del sector agroalimentari i de la construcció d'obra civil.

Més informació.

Pla de l'Estany

Quadrat_gencat Connexió Estany

Projecte adreçat a persones joves amb l'ESO sense finalitzar, amb adaptació curricular, o que ja tenen el títol i no saben cap on continuar la seva formació.

L'objectiu és acompanyar les persones joves en l'exploració dels seus interessos, motivacions, potencialitats, competències i necessitats de millora, referent a la trajectòria educativa i formativa i de futur professional.

El programa ofereix formació per un certificat de professionalitat en Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar i el mòdul de pràctiques laborals.

Més informació.

Pla d'Urgell

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

Segrià

Quadrat_gencat Obrint Portes

El programa s'adreça a persones joves amb estudis superiors i/o universitaris, finaitzats o no.

Mitjançant itineraris personalitzats i pactats amb les persones participants, inclou formació basada en entrevistes, proves psicotècniques, balanç de competències, i el treball d'aspectes laborals com drets i deures o contractació. També es faran visites a empreses del territori per tal de facilitar el coneixement de l'entorn productiu.

També, formació en competències tecnològiques de la informació i la comunicació a nivell mitjà; Community Management; Business English Solutions; i Comunicació i Gestió d'Equips aplicada a la millora de resultats.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

Selva

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

Solsonès

Quadrat_gencat Jove, tu decideixes el teu futur!

El programa té la finalitat d'oferir a les persones joves de la zona un espai per encarar el seu futur a curt, mitjà i llarg termini. S'ofereix una formació adaptada a les necessitats professionals de sectors punters del territori, sobretot de l'àmbit turístic.

Per cada jove es definirà un programa d'accions (itinerari integral) tenint en compte les seves necessitats i motivacions, amb una atenció individualitzada i l'acompanyament i el suport d'un tutor.

Més informació.

Tarragonès

Quadrat_gencat Trajectòries juvenils

Programa adreçat, d'una banda, a persones joves sense una titulació o amb l'ESO o Cicles Formatius de Grau Mitjà; i de l'altra, a joves amb estudis de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior o estudis universitaris.

Amb un projecte a mitjà i a llarg termini, l'objectiu és que les persones joves que finalitzin el programa hagin entrat al mercat laboral o hagin retornat al sistema educatiu.

Amb la col·laboració d'empreses de diferents sectors, es treballarà també el desenvolupament personal de la persona jove i la seva implicació en les xarxes socials i de voluntariat, així com en altres formes de compromís ciutadà.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Treball i Joves

Procés personalitzat d'acompanyament i suport, on la persona jove pot descobrir els seus talents, explorar quins són els seus interessos i motivacions, i orientar la seva formació i el seu futur professional.

Inclou estades a empreses i la col·laboració d'entitats que potenciïn la participació social de la persona jove. Les aplicacions mòbils i d'altres recursos tecnològics s'utilitzaran en tot el procés i en el dia a dia per a la recerca activa de feina.

També es preveu la participació, mitjançant xerrades i diàlegs en sessions grupals, de persones joves que han estat beneficiàries de programes integrals anteriorment que poden explicar la seva experiència.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves pel futur

Projecte a diverses comarques de Catalunya que pretén oferir a les persones joves un espai on trobar suport per tal de fer front, amb èxit, al procés de recerca de feina i d'incorporació al món laboral, o a l'accés al sistema educatiu formal.

Amb l'objectiu de proporcionar un servei integral d'orientació, formació i acompanyament en la inserció de qualitat, es realitzaran itineraris a mida de les necessitats de cada participant.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

Urgell

Quadrat_gencat Obrint Portes

El programa s'adreça a persones joves amb estudis superiors i/o universitaris, finaitzats o no.

Mitjançant itineraris personalitzats i pactats amb les persones participants, inclou formació basada en entrevistes, proves psicotècniques, balanç de competències, i el treball d'aspectes laborals com drets i deures o contractació. També es faran visites a empreses del territori per tal de facilitar el coneixement de l'entorn productiu.

També, formació en competències tecnològiques de la informació i la comunicació a nivell mitjà; Community Management; Business English Solutions; i Comunicació i Gestió d'Equips aplicada a la millora de resultats.

Més informació.

Vallès Occidental

Quadrat_gencat FiT (Forma't i Treballa)

Adreçat a joves en situació o risc de vulnerabilitat social, personal i emocional, amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn al sistema educatiu i la seva inserció laboral.

La formació inclou coneixements teòrics bàsics i estades a empreses fent pràctiques i coneixent-ne l'entorn laboral. La col·laboració amb empreses i la realització de pràctiques faciliten la posterior millora de les competències laborals.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Joves pel futur

Projecte a diverses comarques de Catalunya que pretén oferir a les persones joves un espai on trobar suport per tal de fer front, amb èxit, al procés de recerca de feina i d'incorporació al món laboral, o a l'accés al sistema educatiu formal.

Amb l'objectiu de proporcionar un servei integral d'orientació, formació i acompanyament en la inserció de qualitat, es realitzaran itineraris a mida de les necessitats de cada participant.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Inserjov@ Vallès II

Programa conjunt a la comarca que ofereix suport i assessorament individualitzat, formació especialitzada que permeti l'apropament i posterior inserció laboral a sectors professionals en potencial creixement i ben posicionats en el territori.

També inclou suport pedagògic per a l'obtenció del títol de graduat en ESO o de preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i proves de majors de 25 anys, segons les necessitats de cada participant.

Alhora, es durà a terme formació per al desenvolupament personal: tallers temàtics relacionats amb l'àmbit de la salut, centrats específicament en noves tecnologies, consum de drogues, alimentació i auto-imatge.

Més informació.

 

Quadrat_gencat I tant que pots!

S'ofereix formació pel certificat de professionalitat Dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, així com formació a mida en els àmbits d'atenció al client i digital, tenint en compte les altes probabilitats de contractació en aquests sectors. Inclou formació en xarcuteria i carnisseria i en música electrònica.

També es duran a terme tallers de recerca de feina, i es farà acompanyament i seguiment de les persones joves participants del programa.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Aracne: teixint futurs per a joves

Projecte amb l'objectiu millorar les possibilitats laborals i/o el retorn al sistema educatiu de persones joves en risc d'exclusió i/o que han abandonat els estudis.

La iniciativa consta d'accions d'orientació i tutories i, d'altra banda, de formació a mida i pràctiques en empreses.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

Vallès Oriental

Quadrat_gencat Endavant, Jove!

El projecte ofereix acollida, orientació i disseny de l'itinerari personal; assessorament i acompanyament durant el procés de recerca de feina i adquisició de les competències bàsiques i socials necessàries per afrontar amb èxit el retorn al sistema educatiu; i suport fins aconseguir els objectius pactats amb la persona jove cap a la inserció al món laboral o el retorn al sistema educatiu.

Més informació.

 

Quadrat_gencat #Youth4Work

S'adreça a persones joves amb trastorn mental, fent una especial incidència en la població jove amb primers episodis de psicosi que encara no ha desenvolupat processos crònics però que es troba en situació de risc.

El programa combina diferents accions d'acompanyament, informació, orientació i suport amb accions de formació i millora de l'ocupabilitat de les persones participants.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Descobreix-te!

Inclou accions per conèixer interessos i motivacions, orientar les trajectòries formatives i educatives, impulsar les trajectòries professionals, fomentar el retorn al sistema educatiu, ajudar a la inserció laboral, acompanyar en el procés de manteniment del lloc de treball.

Col·laborant amb les principals empreses del sector de l'hosteleria, les persones participants podran estar al costat dels que cuinen i serveixen a clients reals; treballaran en equip per desenvolupar un projecte per difondre el seu coneixement, que pot ser a través d'un canal de vídeo, un bloc o una xarxa social; faran visites a empreses; i coneixeran casos d'èxit.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Projecte Integral Gentis

S'exploren els interessos i motivacions de les persones joves participants per tal d'orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional. S'ofereix una oferta formativa flexible, de qualitat i adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu d'entrar al món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Aquest programa es desenvolupa a diverses comarques catalanes, treballant en xarxa amb entitats públiques i privades del territori.

Més informació.

 

Quadrat_gencat InnJove!

L'objectiu d'aquest projecte és que les persones joves participants puguin definir un full de ruta per al seu futur vital i professional, i que aconsegueixin accedir al mercat laboral i/o retornar al sistema educatiu.

Compta amb la col·laboració de 36 empreses i de diverses entitats treballant en xarxa a diverses comarques catalanes.

Més informació.

 

Quadrat_gencat Som joves

Es tracta de posar a l'abast de les persones joves participants tot allò que els pugui ser d'utilitat per assolir un futur laboral satisfactori o un retorn al sistema educatiu amb garanties d'èxit.

El programa es dirigeix a joves menors de 24 anys, que no han finalitzat amb èxit l'ESO (o que, d'haver-ho fet, no han continuat formant-se) i amb un trajectòria professional poc consolidada.

Inclou tutories, càpsules formatives, formacions a mida i/o formacions en funció de l'oferta del territori, i accions d'acompanyament i avaluació. L'objectiu és que la persona jove sigui part activa en la definició del seu projecte de futur professional.

Més informació.

Data d'actualització:  25.04.2017